Medžupnijska Karitas

MEDŽUPNIJSKA KARITAS ZAGORJE IN TRNJE

Na pobudo našega župnika, gospoda Nika Štrancarja, je bila junija 1996 ustanovljena Medžupnijska Karitas Zagorje in Trnje. V njej aktivno sodeluje osemnajst prostovoljk iz obeh župnij, ki so pripravljene služiti posamezniku, družini, skupini ali družbi, po načelih etičnosti – obče dobrega. Vsak drugi mesec imamo sestanek, ki vsebuje duhovni del, ter pogovor o uresničenih nalogah in načrtovanje za naslednji mesec. 

Naša skrb je:

 • - opaziti potrebo in stisko sočloveka
 • - poiskati obliko pomoči tistim, ki jo potrebujejo
 • - hitra pomoč ob nesrečah

 Vključeni smo v vse akcije, ki jih razpisujeta Slovenska Karitas in Škofijska Karitas Koper.

V naši župniji je veliko starejših ljudi, ki potrebujejo predvsem prijazen nasmeh in toplo besedo, kar je včasih več vredno, kot sama materijalna pomoč. Zato skušamo tudi mi starejšim in osamljenim z voščilom in osebnim obiskom polepšati velikonočne in božične praznike. S skromnim darilcem in voščilom obiščemo vse starejše od osemdeset let ob rojstnem dnevu.

Za starejše, bolne in invalide organiziramo vsako leto v avgustu družabno srečanje s sveto mašo. Za vse je to najlepše doživetje. Vsaka minuta, ki jo za te ljudi darujemo, je za nas dragocena, ker nas to delo veseli in notranje bogati. Poleg tega, da dajemo, tudi veliko dobivamo (izkušnje, spoznanje, ljubezen …).

 

V svoje delo skušamo vključiti tudi mlade in otroke.

 

 • - Vsako leto za materinski dan z otroki sodelujemo pri sveti maši za starše.
 • - V delavnici za otroke izdelujemo darilca ali voščilnice za starše, mladi pa pomagajo kot animatorji.
 • - V tednu pred adventom izdelujejo otroci adventne venčke in jih sami odnesejo na domove starejših in osamljenih v naši župniji.
 • - Organiziramo Miklavževanje. Starejši otroci pripravijo igrico za mlajše. Obišče nas Miklavž in obdari otroke do desetega leta starosti.
 • - Šolarjem pomagamo s boni za nakup delovnih zvezkov in darujemo zvezke.
 • - Sodelujemo pri organizaciji počitnic za otroke in družine.
 • - Ob nesrečah organiziramo zbiralne akcije.
 • - Za materijalno pomoč imamo skupno skladišče v Pivki.

 

Sodelavke Karitas si duhovno moč in znanje pridobimo na seminarjih in skupnih romanjih. O svojem delu stalno poročamo na sestankih Župnijskega pastoralnega sveta in v Župnijskih oznanilih. Na nedeljo Karitas pa pri sveti maši in v zgibanki opišemo svoje delo in se zahvalimo vsem dobrotnikom.

 

Zahvaljujemo se vsem  župljankam in župljanom iz župnij Trnje in Zagorje, ki nam pri vseh akcijah velikodušno pomagajo na kakršenkoli način. Hvaležni smo za pomoč Občini Pivka, vsem vaškim in agrarnih skupnostim iz naših župnij, Gasilskemu društvu Zagorje, ki nam vsako leto pripravi prostor za srečanje starejših, Kulturnemu društvu Juršče in vsem dobrotnikom.


Vsak, ki je pripravljen darovati svojo ljubezen in čas za ljudi v kakršnikoli stiski, naj se nam pridruži.

 

Zinka Vadnjal

Vodja Medžupnijske Karitas