Medžupnijska Karitas

MEDŽUPNIJSKA KARITAS ZAGORJE IN TRNJE

Na pobudo našega župnika, gospoda Nika Štrancarja, je bila junija 1996 ustanovljena Medžupnijska Karitas Zagorje in Trnje. V njej aktivno sodeluje osemnajst prostovoljk iz obeh župnij, ki so pripravljene služiti posamezniku, družini, skupini ali družbi, po načelih etičnosti – obče dobrega. Vsak drugi mesec imamo sestanek, ki vsebuje duhovni del, ter pogovor o uresničenih nalogah in načrtovanje za naslednji mesec. 

Naša skrb je:

  • - opaziti potrebo in stisko sočloveka
  • - poiskati obliko pomoči tistim, ki jo potrebujejo
  • - hitra pomoč ob nesrečah

Preberi več

Karitas v Sloveniji

Karitas v Sloveniji

MOČNI V SLUŽENJU, DEJAVNI V LJUBEZNI

Temeljne vrednote in načela

•  Evangelij
•  Človekova enkratnost in dostojanstvo
•  Družina
•  Zaščita človeškega življenja
•  Prostovoljstvo
•  Zagovorništvo in opolnomočenje ubogih
•  Solidarnost in subsidiarnost
•  Nepridobitnost in preglednost poslovanja
•  Skupna odgovornost in partnersko sodelovanje v mreži Karitas
•  Stalno izobraževanje in skrb za osebno rast
•  Ekumenizem, medverski in medkulturni dialog
•  Odprtost
•  Enakopravnost žensk in moških
•  Ohranjanje ekološkega ravnovesja

Karitas v Sloveniji uresničuje socialno pastoralno poslanstvo Cerkve s tem, da pričuje za evangeljsko ljubezen in jo udejanja tako, da pomaga vsakemu človeku v stiski, zagovarja revne, zapostavljene in obrobne, gradi pravičnejšo družbo in sodeluje z drugimi karitativnimi in socialnimi organizacijami v Cerkvi in družbi.

Preberi več