Adventna molitev v družini

ADVENTNO BOGOSLUŽJE


V ADVENTNEM ČASU NAJ SE DRUŽINA, POSAMEZNIK ZBERE K SKUPNI MOLITVI OB ADVENTNEM VENCU.VSAK TEDEN PRIŽGEMO SVEČKO VEČ IN SE SPOMNIMO BLIŽINE PRIHODA ODREŠENIKA.

Pred molitvijo se dogovorimo za posamezne vloge.
Pokrižamo se: V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA. AMEN.
Oče ali mati ali kdo drug pozdravi: V IMENU PRIHAJAJOČEGA JEZUSA VAS VABIM K SKUPNI MOLITVI IN NAJ NAS SPREMLJA MOČ NJEGOVEGA BLAGOSLOVA.
Zapojemo primerno pesem: JE ANGEL GOSPODOV ali POSLAN Z NEBES JE ANGEL ali VI OBLAKI GA ROSITE ali katero drugo adventno. Lahko tudi zmolimo namesto pesmi, molitev ANGEL GOSPODOV.
Preberemo odlomek BOŽJE BESEDE (iz Svetega pisma): Mr 13,33-37 ali Mr 1,1-8 ali Lk 1, 26-28; ali odlomke, ki jih imajo otroci napisane zgoraj v adventnem koledarju, ali odlomke dneva, ki se berejo pri sveti maši. (nekdo od navzočih lahko pove kakšno misel ob prebrani Božji Besedi. O njej se lahko tudi skupaj pogovorimo. Vsekakor pa ostanimo kakšen trenutek v tihoti). Preberemo lahko še zgodbo dneva iz adventnega koledarja in se o njej pogovorimo. Bogu se zahvalimo za dan, lahko povemo zahvale, morda se tudi opravičimo za dejanja, ki niso bila v skladu z Božjim načrtom dneva.

Preberi več

Molitev za družino

Molitev za družino

Sveti, Troedini Bog, ti si Ljubezen.

Slavimo te in hvalimo, ker si ustvaril družino,

da se tvoja Ljubezen po njej uresničuje in razširja.

V času, ko se želi razvrednotiti družino očeta, matere in

otrok, se milostno ozri na nas, da bomo uresničevali tvoj načrt Ljubezni.

Prosimo te, da bi se vsi kristjani s pogumom in

javno besedo zavzeli za vrednoto družine ter jo posredovali našim mladim.

Naše družine, naš narod in naše voditelje izročamo v

varstvo Matere Marije, svetega Jožefa in drugih zavetnikov družine.

Stvarnik družine, sprejmi naše prošnje in jih usliši po Kristusu, našem Gospodu.

Amen.

Marija, Kraljica družine, prosi za nas!

MOLITEV – PROŠNJA ZA BOŽJO POMOČ

Večina ljudi misli, da je molitev zgolj prošnja k Bogu za razen potrebe. To je nekje razumljivo, saj je prošnja  najbolj preprosta in hkrati najbolj naravna oblika molitve. Če verujemo, da Bog biva in da nam lahko pomaga, potem ni nič bolj naravnega, kot prositi ga, da to tudi stori. Ta oblika molitve je zelo podobna temu, kar reče otrok kateremu od staršev: »Ti moreš to, jaz pa ne morem,  zato stori to zame, prosim!«

Seveda nima smisla nekoga prositi, da bi kaj storil za nas, če to ni v njegovi moči. Bistvo prošnje je torej priznanje: verujemo, da Bog more storiti to, kar ga prosimo. Morda prav zato Bog hoče, da ga prosimo in svoje darove pogojuje z  našimi prošnjami. To, da se obrnemo k njemu po pomoč, ko v tem vidimo celo zadnjo možnost v stiki, je neke vrste dejanje vere.

In če prosimo Boga, da stori nekaj za nas, potem se pač zavedamo, da tega ne moremo storiti sami, z lastnimi močmi. Nesmiselno bi bilo moliti, naj Bog potolaži našega osamljenega soseda, če mi nismo pripravljeni, da ga obiščemo. Ne moremo pričakovati, da bo Bog čudežno ozdravil navadno rano, ko potrebuje samo obliž. Pa ne gre samo za to, da bi bile te stvari premajhne ali preveč preproste, da bi z  njimi nadlegovali Boga; gre za to, da vse te zadeve lahko rešimo z lastnimi močmi. Prav in primerno je, da v molitev vključimo navadne zadeve, celo take, o katerih ljudje mislijo, da so »nepomembne« in v katerih dejansko potrebujemo Božjo pomoč; npr. povsem na mestu bi bilo, če Boga prosimo, naj nam pomaga premagati plašnost, ko se bližamo osamljenemu človeku v sosednji hiši.

Po: D. Winterju

Molitev izročitve

Vzemi, Gospod, in sprejmi
vso mojo svobodo, moj spomin,
moj razum in vso mojo voljo,
karkoli imam ali premorem.
Ti si mi to dal,
tebi, Gospod, to vračam.
Vse je tvoje,
razpolagaj z vsem
popolnoma po svoji volji.
Daj mi svojo ljubezen in milost,
to mi zadošča.

Mati Terezija

MOLITEV K BLAŽENI TEREZIJI IZ KALKUTE

Blažena Terezija iz Kalkute,
ki si želela ljubiti Jezusa tako, kakor še ni bil ljubljen nikoli poprej,
v celoti si se mu podarila in mu nisi ničesar odrekla.
V zedinjenju z Marijinim brezmadežnim srcem
si sprejela njegov klic, da tešiš njegovo neskončno žejo po ljubezni in po dušah
ter postaneš prinašalka njegove ljubezni najbolj ubogim med ubogimi.
Z ljubečim zaupanjem in popolno predanostjo si izpolnila njegovo voljo
in izpričala veselje popolne predanosti njemu.
Tako tesno si se zedinila z Jezusom,
svojim križanim Ženinom,
da je blagovolil s teboj deliti smrtni boj svojega srca
ko je visel na križu.
Blažena Terezija, obljubila si, da boš nenehno prinašala luč ljubezni tem, ki so na zemlji;
prosi za nas, da bomo tudi mi želeli tešiti Jezusovo žgočo žejo,
ga goreče ljubili, z njim veselo delili trpljenje,
in mu z vsem srcem služili v svojih bratih in sestrah,
posebno v teh, ki so najmanj ljubljeni in najbolj nezaželeni. Amen.