Kje je Bog ?

Človek zašepeta: “Bog, spregovori mi." In v istem trenutku zapoje ptičica. Ampak ni je slišal…

Potem zakriči : “Bog, spregovori mi." Za zaveso oblakov se zasliši grmenje. Ampak tudi tega ni slišal.

Pogleda okrog sebe in reče: “Bog, prikaži se mi, da te vidim.“ Na nebu je zasvetila zvezda, močneje kot kdajkoli prej. Ampak, ker ni pogledal na nebo, je ni videl...

Potem, jezen, z vso močjo zakriči:  “Bog! Daj, da vidim čudež.“ In rodil se mu je sin! Ampak ni bil dovzeten za novo ustvarjeno življenje, ki se je pravkar začelo.

Spet je zakričal: “Bog, dotakni se me, da te začutim.“ V tem trenutku je Bog prišel iz neba in se nežno dotaknil njegovega obraza. Ampak ta je umaknil svoj obraz od zelo lepega metulja in odšel po svoji poti.

Naj nas to spominja, da je Bog vedno z nami. V vsem, kar je velikega in v vsem, kar je enostavnega; kakor tudi pri tolikih stvareh, ki jim ne posvečamo dovolj pozornosti. Celo v teh “elektronskih” časih.

Nato jokajoče zakriči: “Bog, potrebujem tvojo pomoč.” V tem trenutku je prišlo pismo po elektronski pošti. Napisal ga je nekdo, ki ga ima zelo rad. V pismu ga z besedami hrabri in mu želi vse najboljše... Ampak on tega ni videl. Nadaljeval je z delom in izbrisal pismo kljub temu, da ga ni prebral.

Ne izgubi molitve in dobrega prijatelja samo zato, ker ovoj ni takšen, kakršnega si pričakoval…

 

Klikni na ta link in videl boš še lepše !

Bog gleda mene

Sveti Janez Vianey, župnik v Arsu, je večkrat videval tamkajšnjega kmeta, ki se je vračal s polja ali odhajal tja, da se je ustavil pred cerkvijo. Naslonil je svoje orodje na zid ob vratih in stopil v cerkev. Tiho in pobožno je dolgo sedel v cerkvi, na koncu pa spoštljivo pokleknil in odšel naprej po svojih opravkih. Janeza Vianneya je dajala radovednost, kaj ta mož dela v cerkvi. Nekega dne ga je počakal, ko je odhajal iz božjega hrama in ga vprašal, kaj v cerkvi počne. Kmet mu je odgovoril: »Usedem se v klop in gledam Jezusa in On gleda mene«. Župnik je bil presenečen, kako preprosto je znal ta mož poklekniti pred Najsvetejše in ga častiti. Znal se je prepustiti Božjemu pogledu in tudi sam je gledal Boga.

Gornji zgled nam pove, da lahko tudi v tišini častimo Najsvetejše. Ni potrebno veliko besed, niso potrebne dolge molitve, dovolj je, da Jezusa samo z ljubeznijo gledamo. To je eden izmed načinov češčenja svetega Rešnjega telesa.

Danes mnogi ne vedo, kako bi častili Najsvetejše. Nihče jih namreč ni naučil, koga se tam moli in kako naj se tam obnašajo. Zato ne vedo, kaj bi pred tabernakljem sploh počeli. Če gredo skupaj z nekom, ki je vajen molitve pred Najsvetejšim, jim lahko postane nerodno, da sami ne poznajo teh molitev. Lahko pa se dolgočasijo in čakajo, kdaj bo bližnji končal svojo molitev.

Prvo, kar je potrebno za molitev pred Najsvetejšim, je živa vera, da je Jezus res pričujoč v svetem Rešnjem telesu. Ta vera nam narekuje, da znamo pred tabernakljem vsaj spoštljivo poklekniti in Bogu pokazati svojo vdanost. Dobro je, naj se vsak sam odloči, da bo začel moliti pred Najsvetejšim. Ta odločitev mora biti realna, kar pomeni, da ne bom že prvi dan postal velik častilec svetega Rešnjega telesa, ki bo sposoben klečati cele ure in moliti. Na Jezusa v svetem Zakramentu se je najprej treba navaditi. Molitev mora rasti iz izkušnje in iz doživetja srečevanja z Bogom.

Mogoče bo prvi obisk Najsvetejšega čisto kratek. Mogoče ne bo niti prava molitev. Človek lahko poklekne v klop in kleči v zavesti, da ga Bog gleda. Zavemo se, da nas Bog gleda z ljubeznijo in nas noče soditi za naše prestopke, marveč je vesel, da se mu približamo. Izkušnja Božje ljubezni ga lahko popelje v molitev. Zgodi se, da kak dan ne bo sposoben začutiti nič, niti kako ga ima Bog rad. Takrat lahko Bogu preprosto rečemo: »Ljubi Bog, prazen sem. Nimam ti kaj dati. Tudi povedati ti ne znam nič. Podarjam ti samo ta čas. Glej name in me blagoslovi!« Gotovo bom odšel drugačen, kot sem prišel. Drugič bom mogoče bolj sposoben začutiti, da sem pred Bogom. Zavedal se bom, da v tabernaklju prebiva živi Bog, ki je moj stvarnik in Gospod. V njegovih rokah sem in on mi podarja vsak dan življenje. Iz tega se lahko razvije občutek hvaležnosti Bogu za vse, kar sem in kar premorem.

Vsak naslednji obisk bo drugačen. Človek se udomači pred Najsvetejšim. Navadi se biti v tišini in občutiti Božjo navzočnost. Nauči se srečevati z Bogom. Tišina mu ni več dolgočasna in čas mu začne hitro minevati. Nauči se lahko, da pred Jezusa položi vse svoje življenje, vse veselje, uspehe in tudi križe. Nič hudega, če se pred tabernakljem zjoka ob svoji bolečini. Jezus je celo klical, naj vsi obteženi pridejo k njemu in odložijo bremena na njegova ramena. Počasi z vajo človek odkrije pred tabernakljem svojega prijatelja, ki te zna poslušati, razumeti in ki te ima resnično rad. Če si tega zmožen, so prvi koraki že narejeni. Lahko reče tako kot zgoraj omenjeni mož: Jaz gledam Njega in On gleda mene!

Vsakdanja molitev

Božje srce Jezusovo po brezmadežnem Srcu Marijinem darujem vse delo in molitev, veselje in trpljenje današnjega dne. Tebi v spravo za vse grehe in za vse tiste namene, za katere se Ti sam vsak dan daruješ na naših oltarjih.Posebno ti darujem za vse namene Apostolata molitve, zlasti tega meseca.

Zahvalna molitev

Ničesar nimam, Gospod, česar ne bi prejel kot dar iz Tvojih rok.
Naj bo zato moja molitev ena sama zahvala za prejete milosti.
Ničesar nočem zadrževati zase.
Nisi me zato obdaril z dobrotami, da jih bom skopuško skrival pred potrebnimi.
S svojim prizadevnim delom moram množiti podarjeno v deseteren sad,
sicer me boš, lenega služabnika, trdo privil ob uri obračuna.
Ničesar ne obljubljam, Gospod, pogostokrat sem namreč že ostal samo pri besedah.
Pomagaj mi, prosim, narediti prvega in vse naslednje korake k bolj ozaveščenemu bivanju.

Molitve

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; naše vstajenje in večno življenje. Amen. (Apostolska vera)

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Angel Gospodov je oznanil Mariji
- in spočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija ...
Glej dekla sem Gospodova
- zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija ...
In Beseda je meso postala
- in med nami prebivala. Zdrava Marija ...
Prosi za nas sveta božja porodnica.
- Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja, * (v velikonočnem času namesto Angel Gospodov)
- zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja, *
- prosi za nas Boga, aleluja.
Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja, *
- ker je Gospod res vstal, aleluja.
Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Pod tvoje varstvo pribežimo,
o sveta Božja Porodnica,
ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah,
temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,
o častitljiva in blagoslovljena Devica,
naša Gospa, naša srednica, naša besednica!
S svojim Sinom nas spravi,
svojemu Sinu nas priporoči,
svojemu Sinu nas izroči.

O Gospa moja,
o Mati moja,
tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem,
ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa,
svoja usta in svoje srce,
sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj,
o dobra Mati,
varuj me,
brani me kakor svojo last
in posest. Amen.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo *
- in prenovil boš obličje zemlje.
Molimo! Bog naš Oče,
Sveti Duh nas razsvetljuje in uči.
Naj nam pomaga,
da bomo v življenju spoznali, kaj je prav,
in vselej radi sprejemali njegove spodbude.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Tebe ljubim, Stvarnik moj,
ti si ohranil me nocoj;
tebi delo posvetim,
dušo in telo izročim.
- O Marija, vodi me
po nedolžni poti
in ob smrti pridi mi
z Jezusom naproti.

Sveti angel, varuh moj,
bodi vedno ti z menoj:
Stoj mi noč in dan ob strani,
vsega hudega me brani!
Prav prisrčno prosim te,
varuj me in vodi me. Amen.

O Jezus, blagoslovi me,
odpusti grehe moje;
po svoji ljubi Materi
me sprejmi v srce svoje.
- Naj v tvojem svetem varstvu spim,
v ljubezni tvoji se zbudim;
in v zadnji uri milost daj,
da pridem k tebi v sveti raj.
- Vse dobro staršem vračaj,
v nebesih jim poplačaj.
In vernih duš usmili se,
da bodo tebe gledale.

Moj Bog, žal mi je,
da sem grešil in žalil tebe,
ki si moj najboljši Oče.
Trdno sklenem, da se bom poboljšal.
Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.

Spravna molitev

Bog bodi hvaljen.
Bog bodi hvaljen.
Hvaljeno bodi njegovo sveto ime.
Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek.
Hvaljeno bodi ime Jezusovo.
Hvaljeno bodi njegovo presveto Srce.
Hvaljena bodi njegova predragocena Kri.
Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem oltarnem Zakramentu.
Hvaljen bodi Bog Sveti Duh, Tolažnik.
Hvaljena bodi vzvišena Mati božja, presveta Devica Marija.
Hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno spočetje.
Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje.
Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije.
Hvaljen bodi njen prečisti ženin sveti Jožef.
Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.

Rožni venec

Kako molimo:
Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostmi. Slava Očetu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja

1. Veseli del (ponedeljek in sobota)

Prošnje:
1. ki nam poživi vero.
2. ki nam utrdi upanje.
3. ki nam vžge ljubezen.

Skrivnosti:
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2. ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
3. ki si ga Devica rodila.
4. ki si ga Devica v templju darovala.
5. ki si ga Devica v templju našla.

2. Svetli del (četrtek)

Prošnje:
1. ki nam daj duha pokorščine.
2. ki nam daj srečo uboštva.
3. ki nam podeli milost čistosti.

Skrivnosti
1. ki je bil krščen v Jordanu.
2. ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3. ki je oznanjal božje kraljestvo.
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo.
5. ki je postavil sveto evharistijo.

3. Žalostni del (torek in petek)

Prošnje:
1. ki nam utrdi spomin.
2. ki nam razsvetli pamet.
3. ki nam omeči voljo.

Skrivnosti:
1. ki je za nas krvavi pot potil.
2. ki je za nas bičan bil.
3. ki je za nas s trnjem kronan bil.
4. ki je za nas težki križ nesel.
5. ki je za nas križan bil.

4. Častitljivi del (sreda in nedelja)

Prošnje:
1. ki nam vodi naše misli.
2. ki nam vodi naše besede.
3. ki nam vodi naša dejanja.

Skrivnosti:
1. ki je od mrtvih vstal.
2. ki je v nebesa šel.
3. ki je Svetega Duha poslal.
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.