O Marija

O Marija,

Ti, ki si skrbno poslušala Božjo postavo
ter tako postala Odrešenikova mati
in Kraljica miru,
ozri se na vsa ljudstva sveta.

Kakor si goreče molila
v začetkih Cerkve
tako nam tudi danes izprosi
živo zaupanje v Tvojega Sina,
iskreno medsebojno spoštovanje,
velikodušno ljubezen do vseh
in željo sodelovati pri Božjih načrtih.

Tvoji materinski ljubezni priporočamo
vse naše slovenske družine
doma in po svetu.
Izprosi jim dar zvestobe,
miru in ljubezni.

Kot dobrohotna tolažnica
vseh preizkušanih
in mogočna pomočnica kristjanov
zaceli vse skeleče rane
našega naroda,
da bomo živeli
v popolnem sožitju in spravi.

Daj, da bomo v vsem izpolnjevali
Zapovedi Tvojega Sina
in tako gradili nov svet pravičnosti,
svobode, miru in ljubezni.

Amen

Izročitev slovenskega naroda Mariji

Sveta Devica Marija! Ti si Jezusova Mati: ti si ga pod srcem nosila, ga rodila in si z njim pod križem trpela.

Ti si tudi naša Mati: tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino.

Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.

Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.

Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.

Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.

Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.

Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.

Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči Svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj.

Amen.

Rožni venec

Molitev rožnega venca

Molitev rožnega venca je sestavljena iz štirih delov: veseli, svetli, žalostni in častitljivi.
Vsak del je sestavljen iz petih desetk. Desetko molimo: Oče naš, deset Zdravih Marij (za katero povemo skrivnost desetke) in Slavo Očetu. Za vsako Zdravo Marijo izrečemo skrivnost, o kateri razmišljamo, ko molimo – torej dvajset odločilnih trenutkov v Jezusovem in Marijinem življenju, ki so pot človeškega odrešenja.


Molitev rožnega venca začnemo tako, da, ko se pokrižamo, izrečemo:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Nato zmolimo:

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje. Amen.

Nato zmolimo:

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Nato molimo Zdrava Marija, za besedo Jezus povemo prošnjo (skrivnost), ter nadaljujemo s Sveta Marija.
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Nato zmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.


1. VESELI DEL (ponedeljek in sobota)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam poživi vero.
2. ki nam utrdi upanje.
3. ki nam vžgi ljubezen.
Slava Očetu.

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila.
3. ki si ga Devica rodila.
4. ki si ga Devica v templju darovala.
5. ki si ga Devica v templju našla.

2. SVETLI DEL (četrtek)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam daj duha pokorščine.
2. ki nam daj srečo uboštva.
3. ki nam podeli milost čistosti.
Slava Očetu.

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:
1. Ki je bil krščen v reki Jordan.
2. Ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3. Ki je oznanjal božje kraljestvo.
4. Ki je na gori razodel svoje veličastvo.
5. Ki je postavil sveto evharistijo.

3. ŽALOSTNI DEL (torek in petek)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam utrdi spomin.
2. ki nam razsvetli pamet.
3. ki nam omeči voljo.
Slava Očetu.

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:
1. ki je za nas krvavi pot potil.
2. ki je za nas bičan bil.
3. ki je za nas s trnjem kronan bil.
4. ki je za nas težki križ nesel.
5. ki je za nas križan bil.

4. ČASTITLJIVI DEL (sreda in nedelja)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam vodi naše misli.
2. ki nam vodi naše besede.
3. ki nam vodi naša dejanja.
Slava Očetu.

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:
1. ki je od mrtvih vstal.
2. ki je v nebesa šel.
3. ki je Svetega Duha poslal.
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.


Po vsakem delu lahko dodamo še tri Zdrava Marija s skrivnostjo:
ki se naj usmili vernih duš v vicah.


Po vsaki desetki (Zdrava Marija) za Slava Očetu lahko dodamo še:
O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste , ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. (Fatimska molitev)


Molitev rožnega venca končamo tako, da se pokrižamo in izrečemo:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Molitev ljubezni

S SVETIM DUHOM VŽGANI

Gospod Jezus, prišel si, da odrešiš in zveličaš svet. Ti si Očetova ljubezen. Ljubil si nas in si sebe daroval za nas. Čudim se, Jezus, kako pogosto nas ponudba tvoje neizrekljive ljubezni pušča hladne. Čudim se, kako mirno in ravnodušno nam ostaja srce spričo daru tvoje ljubezni, spričo žrtve tvojega življenja.

O Gospod moj, prišel si, da vržeš ogenj na zemljo, toda v meni, v nas velikokrat komaj brli; le topel pepel, le kakšen dimček, plamena ljubezni pa nikjer. Jezus, vžgi v naših dušah svetli plamen. Vžgi nas v navdušenju zate, za tvojo ljubezen, za tvoje delo. Vžgi nas, da bomo mogli postati zvesti in predani apostoli tvoje ljubezni.

Vžgi ali spet razžari to svetlobo v naših dušah. Že po zakramentu krsta in birme si nam podaril svojo luč, svojo ljubezen. Naj ne ostaneta zakopani, zadušeni v morju drugih skrbi, drugih problemov, načrtov in želja. Bodi ti, Jezus, naša prva želja, naš prvi cilj.

Jezus, zahvaljen za moč, ki jo daješ človeku, da se more ogreti, vžgati za te ali one stvari, za dragocene ideale.

Daj, Gospod, da se zdaj vžgemo za tebe in za vse, kar je tvojega, kar služi tvoji dobroti in ljubezni.

Jezus, daj da te ljubimo  iz vsega srca! Daj, da te ljubimo vroče z ognjem in vero, z navdušenjem in močjo, ker si tudi ti nas tako ljubil, ker si nas ljubil do konca.

Križ govori o ljubezni, ki se je razdala za vse nas. Veliki petek je dan ljubezni, darovane na Golgoti. Kruh in vino zadnje večerje nam govorita o ljubezni, ki je večno živa in se nam tudi danes daje v zakramentu svete evharistije, v obhajilnem použivanju tega daru. To je nenehoma ponujena ljubezen kot kruh, kot pijača, kot temeljni izvir življenja.

Vstajenje nam govori o ljubezni, ki je premagala smrt, sovraštvo, temo; govori nam o živi ljubezni! Binkošti nam govore, da je ta ljubezen izlita v naša srca, da smo tudi mi deležni daru – Svetega Duha, ki se hoče tudi danes, bolj kot kdajkoli  razliti na vsakogar od nas in postati viden svetu, v katerem živimo, da bi tudi danes zmagala ljubezen!

Jezus, daj mi žar te ljubezni. Vžgi luč v mojem srcu, razžari mojo dušo v ljubezni! Podpiraj me v šibkosti mojega bitja, podpiraj nas brez nehanja. Amen.

Molitev za duhovnike

 Jezus, večni, Veliki duhovnik,

ohrani svoje duhovnike v zavetju svojega presvetega Srca, da jim nihče ne bo mogel škodovati.

Ohrani neomadeževane njihove maziljene roke, ki se vsak dan dotikajo tvojega presvetega Telesa.

Ohrani čiste njihove ustnice, ki jih je pordečila tvoja dragocena kri.

Ohrani čisto in sveto njihovo srce, ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem tvojega slavnega duhovništva.

Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe!

Obvaruj jih vsega posvetnega!

Daj jim skupaj z oblastjo spreminjati kruh in vino tudi moč spreminjati srca.

Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi in podeli jim nekoč krono večnega življenja.

Amen.

Molitev sv. Terezije Deteta Jezusa za duhovnike