Marijina hvalnica

Marijina hvalnica (Magnificat)


Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. (prim. Lk 1,46-55)