Molitev za družino

Molitev za družino

Sveti, Troedini Bog, ti si Ljubezen.

Slavimo te in hvalimo, ker si ustvaril družino,

da se tvoja Ljubezen po njej uresničuje in razširja.

V času, ko se želi razvrednotiti družino očeta, matere in

otrok, se milostno ozri na nas, da bomo uresničevali tvoj načrt Ljubezni.

Prosimo te, da bi se vsi kristjani s pogumom in

javno besedo zavzeli za vrednoto družine ter jo posredovali našim mladim.

Naše družine, naš narod in naše voditelje izročamo v

varstvo Matere Marije, svetega Jožefa in drugih zavetnikov družine.

Stvarnik družine, sprejmi naše prošnje in jih usliši po Kristusu, našem Gospodu.

Amen.

Marija, Kraljica družine, prosi za nas!