Molitev izročitve

Vzemi, Gospod, in sprejmi
vso mojo svobodo, moj spomin,
moj razum in vso mojo voljo,
karkoli imam ali premorem.
Ti si mi to dal,
tebi, Gospod, to vračam.
Vse je tvoje,
razpolagaj z vsem
popolnoma po svoji volji.
Daj mi svojo ljubezen in milost,
to mi zadošča.