Teden Kartias


TEDEN KARITAS od 22.11.2009 do 29.11.2009

MEDŽUPNIJSKA KARITAS Trnje in Zagorje

KRUH ZA ŽIVLJENJE

Smo v tednu Karitas, ki nosi naslov« Kruh za življenje«, V sak dan se soočamo z večjim številom ubogih. Ob besedi ubogi, navadno najprej pomislimo na materialne potrebe, čeprav vemo, da so potrebe in stiske
tudi drugačne, in da nas ljudje vedno bolj pričakujejo. Čakajo nas revni, mladi, starejši, družine, obupani, osamljeni, zasvojeni ...

V težkih trenutkih je težko biti sam, takrat je dobro imeti ob sebi nekoga, ki mu lahko potožimo. Nekoga, ki je pripravljen biti z nami, nam prisluhniti in pomagati. Tolažba ne rešuje težave, ne prekine žalosti, ne spreminja položaja, v katerem se je nekdo znašel. Izraža pa naklonjenost in bližino. Hrabri in omogoča izpoved. Daje vedeti, da v stiski nismo sami.

Kolikokrat se nam porušijo naši načrti, predstave in kako smo vedno znova ranljivi. Mnogokrat smo že v kakšni osebni stiski omahovali in kako blagodejno je vplivala majhna pozornost soljudi. Res je , da smo v
današnjem času mnogokrat lačni. NE SAMO KRUHA!

Imejmo, kot ljudje in kristajni s seboj vedno nahrbtnik v današnjem času vedno tako potrebne hrane - iskrene besede in prijaznega nasrneha. Premalokrat smo pozorni, kako starejšemu človeku zažarijo oči, če mu mlajši od vnukov najprej zaželi lep dober dan.

Ljubezen, ki se daruje, ki je dejavna in ne pričakuje povračila, je ljubezen, ki rojeva sadove. Na to pot smo poklicani tudi mi, da postanemo roke našega Gospoda, s katerimi bo tolažil uboge in trpeče. Ob tem pos-
lanstvu se moramo zavedati, da smo zgled in vzor mladim, ki bodo preko našega življenja in učenja spoznali, kaj je dobro. Le tako bodo lahko tudi oni začutili svoje poslanstvo, da oznanjajo in z dejanji izpričujejo ljubezen. Tisto ljubezen, ki bo druge bogatila injim kazala pot v življenje.

Ko mati reže kruh lačnim otrokom, ti stegujejo roke, da vsak dobi svoj kos. Materine roke so dar za te otroke; Bogje dal tej materi, daje mati in skrbnica. Koliko božjih otrok potrebuje kruha in osnovnih življenjskih  potreb, predvsem pa: sprejetja in spoštovanja.

JEZUS V VSAKEM ČLOVEKU

Naše delo nas kliče, da vidimo Jezusa v vsakem človeku. Jezus nam je povedal, daje On tisti lačni človek. anje nag. anje žejen. On nima doma. On trpi. To so naši zakladi ... Oni so Jezus. Vsak posebej je Jezus v
svoji boleči preobleki. Lačen ljubezni gleda nate. Žejen prijaznosti te roti zanjo; brez zaupanja je in upa vate; bolanje in v ječi - prijateljstva hoče od tebe; brezdomec je in te prosi za zavetje v tvojem srcu. Mu boš vse to
ponudil?

Mati Terezija

 ZAHVALA

Medžupnijska Karitas Zagorje in Trnje se zahvaljuje vsem župljankam in župljanom obeh župnij za darove inpomoč. Zahvaljujemo se tudi:

 1. Občini Pivka
 2. vsem vaškim in krajevnim skupnostim obeh župnij
 3. agrarnim skupnostim
 4. Gasilskemu društvu Zagorje
 5. Kulturnemu društvu Juršče
 6. cerkvenima pevskima zboroma
 7. Osnovni šoli Pivka
 8. otrokom in odraslim za sodelovanje v delavnicah
 9. gospodu župniku za duhovno pomoč in svetovanje
 10. skladišču Karitas v Pivki
 11. vsem sorodnim organizacijam
Brez vaše pomoči vsega tega ne bi zmogli. Bog vam obilno povrni!